Rekord system
Meny
Rekord oil
REKORD OIL AS er et spesialfirma innen håndtering av tyktflytende og sensitive væsker. Hovedproduktene er Vogelsang fortrengningspumper, og blandere i forskjellige utførelser. Utstyret leveres med elektrisk og hydraulisk drift. Vanlige bruksområder er på olje skimmere, olje raffineri, bunker skip, supplybåter, renseanlegg, mottak for spesialavfall, tankbiler osv.


Pumpene er ideelle for pumping av varierte petrokjemiske produkter som råolje, tungolje, 

lettolje, parafin, biodiesel, ethanol, methanol og høyviskøse væsker opp til 500.000 cp.
Landbruk & Maskin AS
Rogneveien 2, 4352 Kleppe

Telefon: 51 42 26 20, Telefaks: 51 42 26 21

E-post: post@rekord-system.no

_
Levert av Borondi